Buďte informovaný o novinkách zo sveta zvárania a reznia

Odoslaním tohto formulára dávam svoj výslovný súhlas spoločnosti VAW WELDING, s.r.o. na spracovanie a uchovanie mojich osobných údajov pre účely databázy a pre účely ďalšieho spracovania v zmysle Zák. č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov. Uvedené údaje poskytujem dobrovoľne na základe vlastného rozhodnutia a bez dôsledkov. Súhlas dávam na dobu neurčitú a podľa § 20 ods. 3 cit. zákona je ho možné kedykoľvek písomne odvolať.

Prihlásenie