Naše služby

Záručný a pozáručný servis

Záručný a pozáručný servis

Spoľahlivý partner pre dodávku a servis technologických zariadení je dnes veľmi dôležitý. Už od roku 1991 nachádzajú u nás zákazníci a klienti vysokú úroveň servisných služieb, profesionálny prístup, odborné zázemie, certifikovaný tím technikov a obchodníkov a to najcennejšie, dôveru. Spoločnosť VAW WELDING, s.r.o. ako výhradný distribútor produktov Kemppi pre Slovenskú republiku je jediným certifikovaným servisným strediskom pre opravy zariadení značky Kemppi na Slovensku. Záručný a pozáručný servis poskytujeme aj pre všetky ostatné nami dodávané značky. Kvalifikovaný tím technikov vykonáva služby v našom servisnom stredisku alebo priamo u zákazníka.

Verifikácia a kalibrácia zváracích zdrojov podľa STN

Verifikácia a kalibrácia zváracích zdrojov podľa STN

Zaisťujeme verifikáciu a kalibráciu zváracích zdrojov s protokolom, ako aj revíziu podľa platných technických noriem. Naše servisné stredisko ponúka verifikáciu, kalibráciu a revíziu nielen pre nami dodávané zváracie zdroje Kemppi, ale aj pre zváracie zdroje od iných výrobcov. 

Verifikácia je overenie, či nastavené hodnoty nastavené na zváracom zdroji a skutočné výstupné hodnoty sú v prípustnej tolerancii. Ak tieto hodnoty vybočujú z tolerancie danej normou, je nutné zvárací zdroj kalibrovať.

Periodické prehliadky a revízie zváracích zdrojov

Periodické prehliadky a revízie zváracích zdrojov

Naše servisné stredisko zaisťuje periodické prehliadky ako aj revízie zváracích zdrojov. Periodické prehliadky sú vykonávané v súlade s normou STN EN 60974-4 a STN 05 0630, ktorá ukladá ich vykonávanie 1 x za pol roka. Periodickú prehliadku alebo revíziu je možné vykonať v servisnom stredisku VAW WELDING alebo priamo u zákazníka na prevádzke.

Prihlásenie